Doorgaan naar inhoud Doorgaan naar zoeken

Met ecologische landbouw voor duurzame bescherming van het milieu

De bio-certificatie is een symbool voor ecologisch en biologisch verantwoord geproduceerde levensmiddelen. Behoedzame omgang met het milieu, verantwoord gebruik van energie, het zo veel mogelijk vermijden van menselijk ingrijpen in de natuur en een duurzame productie in overeenstemming met de natuurlijke levenscycli staan daarbij voorop. Levensmiddelen met bio-keurmerk behoren tot de producten met de hoogste wettelijk gegarandeerde levensmiddelennormen en garanderen een ecologische teelt, een gereguleerde productie en verwerking, milieubewuste handel en regelmatige controles. Door producten met bio-label te kiezen leveren consumenten een concrete bijdrage aan de milieubescherming en het behoud van de biologische diversiteit.

Bio brengt de producenten in een sterkere positie

Ecologische en biologische landbouw bevordert de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem, want het gebruik van chemische pesticiden, synthetische mest, antibiotica of dergelijke stoffen is streng aan banden gelegd. De toepassing van gentechnologie is zelfs helemaal verboden. Dit heeft tot gevolg dat lokale natuurlijke hulpbronnen optimaal kunnen worden benut en dier- en plantensoorten zich perfect aan de lokale omstandigheden kunnen aanpassen. Een hogere kwaliteit van de levensmiddelen en een duurzamer benutting van de velden zijn gegarandeerd. Weliswaar valt de opbrengst van de kleinere productiehoeveelheid en de langere productietijden lager uit, maar de boeren kunnen vanwege de duurzame productie ook rekenen op hogere premies. Deze garanderen een regelmatig inkomen en stellen hen in staat verdere sociale en economische maatregelen te financieren.

Bio schept vertrouwen

Zowel voor producenten als voor consumenten is hoge kwaliteit een doorslaggevende koopfactor. Gezonde, residuvrije biologische producten en een behoedzame en respectvolle omgang met het milieu worden vooropgesteld. Het bewijs dat aan al deze verwachtingen is voldaan, kan worden geleverd met het etiket voor biologische levensmiddelen. Het label toont aan dat aan alle wettelijke voorschriften voor een ecologische en biologische productie is voldaan en dat er gegarandeerd regelmatige controles plaatsvinden.
Twee welbekende symbolen vormen de basis van het EU-bio-logo. De Europese vlag en een blad dat in tal van vormen wordt gebruikt als symbool voor natuur en duurzaamheid. Door de combinatie van deze beide symbolen ontstaat een uniek visueel element dat voor zich spreekt en ook aantrekkelijk is.