Eerste inbedrijfstelling

 1. Lees de gebruiksaanwijzing en neem deze in acht voordat u het apparaat in bedrijf stelt en gebruikt.
 2. Aan het begin van de eerste inbedrijfstelling stelt u de taal in. Selecteer "Nederlands".
 3. Als tijdens de eerste inbedrijfstelling meerdere keren "Systeem vullen" wordt weergegeven en het proces niet correct wordt uitgevoerd, dient het waterreservoir met warm water gevuld te worden.

Dagelijks gebruik

 1. Doe nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in de vultrechter (resp. één afgestreken maatschepje bij sommige apparaten van de ENA-serie). De vultrechter voor gemalen koffie is geen voorraadreservoir. Doe uitsluitend gemalen koffie in de vultrechter, nooit cacaopoeder, gevriesdroogde koffie of vergelijkbare koffiesurrogaten zoals cichoreikoffie.
 2. Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen behandeld of gekaramelliseerd zijn. Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
 3. Neem het waterreservoir altijd uit het apparaat om het met vers water te vullen.
 4. Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
 5. Trek de restwaterbak en de koffieresidubak er niet uit zolang het apparaat "hoorbaar" in bedrijf is.

Onderhoud

 1. Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij gebruik van verkeerde reinigings- en ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten. Gebruik daarom uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Deze zijn optimaal afgestemd op de geïntegreerde onderhoudsprogramma's van uw volautomaat voor koffiespecialiteiten.
 2. Apparaat ontkalken:
  Gebruik voor de ontkalking geen vloeibare ontkalkingsmiddelen, maar uitsluitend JURA ontkalkingstabletten.
  Indien u een CLARIS filterpatroon gebruikt, verwijder en deactiveer deze dan voordat u het apparaat ontkalkt.