Sinds de oprichting van het bedrijf in 1931 staan de lange levensduur van de producten, de servicemogelijkheid en een zuinig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen centraal. JURA maakte van de nood een deugd. In de Gründerzeit had men te kampen met de wereldwijde economische crisis, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog met acuut gebrek. Arbeidskrachten waren in overvloed beschikbaar, maar er was een tekort aan grondstoffen. Voor het werk dat moest worden gedaan waren maar weinig hulpbronnen beschikbaar. Dat stelde onze constructieafdeling voor grote uitdagingen. De oplossing was producten zo te ontwikkelen dat ze met de weinige beschikbare materialen konden worden geproduceerd en dat de componenten ervan konden worden onderhouden en hergebruikt.

Een voorbeeld hiervan is het stoomstrijkijzer. De aankoop vormde een investering voor de toekomst, aangezien het strijkijzer zo was gebouwd dat het bij de service kon worden gedemonteerd, ontkalkt en weer zo goed als nieuw kon worden hersteld. JURA onderstreepte de lange levensduur met een vijfjarige garantie, de servicemogelijkheid met een gratis service binnen deze garantieperiode. Daardoor konden strijkijzers van JURA niet zelden meerdere decennia worden gebruikt.

Dit waardebehoud is vast element van het bedrijfs-DNA. Vandaag de dag komt dat tot uiting in het feit dat onze koffie-volautomaten 50% langer meegaan dan het gemiddelde in deze industrie. Dat wordt bevestigd door een onderzoek dat in februari 2021 door de Nederlandse Consumentenbond is gepubliceerd*. Hieruit blijkt dat koffiemachines een gemiddelde levensduur van zes jaar en JURA-volautomaten een van negen jaar hebben.

* gepubliceerd op 11 februari 2021 op consumentenbond.nl