Twee recente medische studies hebben aangetoond dat het consumeren van koffie veel gezonder is dan tot dusverre werd gedacht. Een van de studies was een langetermijnstudie naar de effecten van cafeïne op het centrale zenuwstelsel. Meer dan 1.400 personen in Zweden en Finland namen deel aan dit onderzoek. Mensen die drie tot vijf kopjes koffie per dag nuttigen hebben een kleinere kans op het ontwikkelen van Alzheimer of dementie dan mensen die weinig of geen koffie drinken. Een andere studie, uitgevoerd in Boston en gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad ‘Circulation’, toonde aan dat bij een consumptie van meer dan vier kopjes koffie per dag het risico op een herseninfarct met 20% afneemt.