De rechten en belangen van het personeel worden in ons hoofdkantoor vertegenwoordigd door een personeelscommissie, waarvan de leden gekozen worden uit de medewerkers en uit alle afdelingen van de onderneming. Ze doet voorstellen aan de directie, bemiddelt indien nodig en vertegenwoordigt het personeel bij onderhandelingen.