De strategie van JURA is gericht op lange termijn en beoogt een continue financiële gezondheid en onafhankelijkheid van de onderneming. We streven naar een duurzame, organische groei op eigen kracht. Daartoe benutten we onze middelen doelgericht en weloverwogen. Hierdoor is JURA een aantrekkelijke werkgever, die bestaande jobs garandeert en nieuwe creëert.