Van meet af aan handelt JURA volgens het principe: repareren in plaats van weggooien. Onze producten zijn zo ontworpen dat ze na vele jaren gebruik gedemonteerd kunnen worden, versleten of defecte onderdelen vervangen en de apparaten weer gerepareerd kunnen worden. Componenten worden zoveel mogelijk opgeknapt en weer gebruikt.

Dankzij ons wereldwijde netwerk met servicefabrieken, Hospitality Centers, 24/7-servicepunten en bevoegde servicecenters garanderen we een doeltreffende service en een zo kort mogelijke transportweg voor alle landen, waar we vertegenwoordigd zijn.

De achterwaartse compatibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen zorgt ervoor dat ook oudere productgeneraties voordeel halen uit verdere ontwikkelingen en verbeterde kwaliteit. Bovendien garandeert deze filosofie dat reserveonderdelen en service jarenlang beschikbaar zijn.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development